Acuerdos empresariales

Manifest per a la recuperació econòmica, industrial i comercial de l’Horta Sud

Les Associacions d’Empresaris sota-signants, que agrupen a empreses i comerços radicats en les poblacions de la comarca de L’Horta Sud, volem manifestar públicament les inquietuds i la problemàtica que venen ocupant la nostra activitat associativa i empresarial.


Pensem que són propostes raonables, assumibles, concretes, mesurables i possibles. Propostes pensades en el bé de la comunitat, el treball i l’enfortiment de la nostra societat.
Convidem als diferents partits a que les incorporen als seus programes polítics, amb el compromís de que a l’endemà de la constitució dels diferents organismes de gestió de les diferents administracions es posen a treballar per tal de dur-les endavant.


El Foro Empresarial de l’Horta Sud ens comprometem davant de totes les associacions empresarials i la ciutadania en general d’informar anualment l’estat i compliment de les nostres demandes i els avanços aconseguits.